Curaçao Art Circle
Waar woorden tekort schieten spreekt de muziek

Sponsors en Vrienden

U kunt zich hier opgeven als lid, vriend, of sponsor.

Introductie: Om kostendekkend te zijn en tevens de entree van de evenementen laagdrempelig te houden zijn we op zoek naar 'Vrienden' en 'Sponsors'. Doorgaans kosten de concerten meer dan wat de verkoop van tickets oplevert! Als u lid wordt draagt u dus bij aan de continuering van de concerten. De Kunstkring draagt aan de meeste (niet-gesponsorde) concerten bij met een bedrag uit de lidmaatschapsinkomsten. Zonder lidmaatschapsinkomsten zijn deze concerten niet meer mogelijk. We hopen zoveel mogelijk leden te kunnen werven in 2024!

Vrienden doneren een zelf te bepalen bedrag tussen de 101 en 1500 gulden. Mocht u 100 gulden per jaar willen geven dan stellen wij het op prijs als u zich opgeeft als lid! 

Sponsors doneren een bedrag van minimaal 1500  gulden en worden het hele jaar met naam en logo vermeld in de posters, de programmaboekjes, en op deze website. Sponsors zijn van harte welkom bij de concerten en kunnen tot 2 weken van tevoren maximaal 2 (gratis) plaatsen reserveren.

U kunt zich hier opgeven als lid, vriend, of sponsor.


VRIENDEN EN SPONSORS 2019


Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.