Curaçao Art Circle
Waar woorden tekort schieten spreekt de muziek

Over ons

Bestuur, leden, vrienden, sponsors

Het bestuur van de Curaçao Art Circle:
Voorzitter: Jeroen Heuvel (per 1 januari 2024)
Penningmeester: Carlos Da Costa Gomez (per sept 2023)
Secretaris: Inge Boutier (per sept 2023)
Bestuursleden: Helma Bakhuis, Ilja Huang.

Het bestuur zoekt nieuwe bestuursleden die tijd hebben om actief mee te denken en te helpen met onze evenementen. Indien u interesse heeft kunt u contact opnemen met ons via mail: Curacaoartcircle@gmail.com

Leden: Vanwege de Covid-19 pandemie was de ledencontributie voor 2020 nihil, en zijn de lidmaatschapsgelden per 2023 aangepast. Het lidmaatschap bedraagt 100 gulden per jaar.

U kunt zich hier (evt opnieuw) opgeven voor lidmaatschap, en ook als Vriend of Sponsor.

Informatie over Vrienden en Sponsors kunt u vinden onder de knop 'Sponsors'