Curaçao Art Circle
Waar woorden tekort schieten spreekt de muziek

Over ons

Bestuur, leden, vrienden, sponsors

Het bestuur van de Curaçao Art Circle:
Voorzitter: Bob Horvath
Penningmeester: Maureen Blokland
Bestuursleden: Astrid Samson, Helma Bakhuis, Ilja Huang
Ergun Erkocu

Het bestuur zoekt nieuwe bestuursleden die tijd hebben om actief mee te denken en te helpen met onze evenementen. Indien u interesse heeft kunt u contact opnemen met ons via mail: Curacaoartcircle@gmail.com

Leden: Vanwege de Covid-19 pandemie is de ledencontributie voor 2020 nihil, en zullen de lidmaatschapsgelden in 2022 worden aangepast. 

Informatie over Vrienden en Sponsors kunt u vinden onder de knop ' Sponsors'