Curaçao Art Circle
Waar woorden tekort schieten spreekt de muziek

Over ons

Bestuur, leden, vrienden, sponsors

Het bestuur van de Curaçao Art Circle:
Voorzitter: Bob Horvath
Penningmeester: Maureen Blokland
Bestuursleden: Astrid Samson, Helma Bakhuis, Ilja Huang
Ergun Erkocu

Het bestuur zoekt nieuwe bestuursleden die tijd hebben om actief mee te denken en te helpen met onze evenementen. Indien u interesse heeft kunt u contact opnemen met ons via mail: Curacaoartcircle@gmail.com

Leden: Vanwege de Covid-19 pandemie was de ledencontributie voor 2020 nihil, en zijn de lidmaatschapsgelden per 2023 aangepast.  

U kunt zich hier (evt opnieuw) opgeven voor lidmaatschap, en ook als Vriend of Sponsor.

Informatie over Vrienden en Sponsors kunt u vinden onder de knop 'Sponsors'