Curaçao Art Circle
Waar woorden tekort schieten spreekt de muziek

Over ons

Bestuur, leden, vrienden, sponsors

Het bestuur van de Curaçao Art Circle:
Voorzitter: Felicia van Loon
Penningmeester: Ergun Erkocu
Secretaris: Maureen Blokland
Bestuursleden: Astrid Samson, Helma Bakhuis, Ilja Huang

Het bestuur zoekt nieuwe bestuursleden die tijd hebben om actief mee te denken en te helpen met onze evenementen. Indien u interesse heeft kunt u contact opnemen met ons via mail: Curacaoartcircle@gmail.com

Leden: Leden betalen 150 gulden per jaar, wonen de jaarlijkse ledenvergadering bij en verlenen waar mogelijk hand- en spandiensten bij de evenementen. Leden hebben maximaal 3x per jaar recht op een vrijkaart. Deze kunnen tot uiterlijk 2 weken voorafgaande aan het evenement worden gereserveerd. Indien catering is inbegrepen dient hier wel aan bijgedragen te worden. Sommige concerten zijn hiervan uitgesloten (zoals fundraising concerten en de concerten in het gouverneurspaleis).

Informatie over Vrienden en Sponsors kunt u vinden onder de knop ' Sponsors'